CAUTION: you are looking at the internal preview server. Not for public use!

Obszerne portfolio rozwiązań dla lotnisk

NEC posiada najszerszą wśród wszystkich dostawców ofertę rozwiązań służących do wyświetlania obrazu i oferuje szereg technologii wyświetlania obrazu zaprojektowanych w celu zapewnienia długoterminowego niezawodnego działania w porcie lotniczym, czego dowodem są instalacje w ponad 250 portach lotniczych na całym świecie.

Wpisy na blogu

Referencje i studia przypadków